Úspory a spotřeba

Systém IQ house® vám pomůže snížit náklady na provoz vaší domácnosti inteligentním řízením spotřeby energií a vytápění a jejich monitorováním. Může se jednat až o 30% úspor.

Systém dokáže monitorovat energie pomocí výstupů z měřících elektroměrů nebo pomocí komunikace MBUS. Načtená data pak dokáže zobrazit v grafech.