Vytápění
měření a regulace - MAR

Řízení vytápění a obecně měření a regulace (MAR) je stěžejním pilířem systému IQ house® . Vždyť tepelný komfort a náklady na jeho dosažení jsou velmi sledovanými aspekty každé domácnosti. výhody spočívají nejen ve zvýšení komfortu, ale zejména přispívají k tepelným úsporám objektu.

Technologie pro řízení energií, vytápění, měření a regulace je velmi variabilní. Lze s ní řešit vytápění běž nými prostředky (plynové kotle) i velice složité celky s využitím obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla, solární panely).

Úspory energie se dosahuje dodržováním těchto zásad: odpojení těch částí systému, které nejsou v daném okamžiku potřeba, optimalizace spotřeby každého prvku systému a zamezení možného přenosu energie mezi prvky systému.

V praxi to znamená, že se topí, nebo naopak chladí jen tehdy a jen tam, kde je to v tu chvíli potřeba. Zároveň systém upozorňuje na otevřená okna a dveře, kterými do domu proudí zima (nebo horko).

Můžete také regulovat rekuperaci vzduchu, kvůli tepelným ziskům spouštět či vytahovat žaluzie a regulovat sklon jejich lamel či hlídat optimální vlhkost v bytě. Chcete-li jít ještě dál, lze systém zaúkolovat, aby v případě potřeby zapínal rozmrazování okapů, chodníků i příjezdových cest.

Topení, chlazení, rekuperace
Každý ovládací prvek systému IQhouse® je vybaven snímačem teploty vzduchu a je možné k němu připojit senzor teploty v podlaze, což umožňuje regulovat teplotu pro každou místnost zvlášť. Napojením na systémy zabezpečení je možné optimalizovat náklady na vytápění snížením teploty za nepřítom nosti nebo vypnutím topení při otevření oken. Systém dokáže ovládat i žaluzie, které se automaticky spustí při vyšší teplotě, protože senzory jsou samozřejmě umístěny i vně objektu. Díky tomu se automaticky spíná také klimatizace.